Dostosowanie LSR do wymogów Rozporządzenia

Niniejszym informujemy, że zostały naniesione zmiany w LSR Stowarzyszenia LGD "Ziemia Łowicka" oraz załącznikach zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wrdażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Wytycznumi nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań zwiazanych z realizacją strategii rowoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ze zmienionymi dokumentami można się zapoznać w terminie od 24 października do 4 listopada w siedzibie biura LGD w godzinach od 8.00 do 16.00

Zapraszamy do konsultacji.