Podpisanie Umów Grantowych

W dniu 22 maja 2019 roku Prezes LGD "Ziemia Łowicka" Dariusz Reczulski wraz z Wiceprezesem Zbigniewem Bończak podpisali umowy na realizację Projektów Grantowych. Niebawem Grantobiorcy rozpoczną realizację swoich zamierzeń.

OSP Teresew. Wartość projektu: 18 518,00 zł, kwota dofinansowania: 16 666,00 zł. Grantobiorca w ramach projektu zakupi mundury i zamontuje klimatyzację.

Stowarzyszenie Aktywny Senior. Wartość projektu: 18 600,00 zł, kwota dofinansowania: 16 666,00 zł. Grantobiorca w ramach projektu zakupi stroje ludowe i przeprowadzi warsztaty tańca ludowego.

OSP Boczki. Wartość projektu: 18 624,34 zł, kwota dofinansowania: 16 666,00 zł. Grantobiorca w ramach projektu zakupi przenośne nagłośnienie, gabloty, manekiny oraz wyposaży sale do ćwiczeń w niezbędny sprzęt.