POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że dniach 18-19 KWIETNIA 2018 roku (środa, czwartek) początek o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” dotyczące oceny przez Radę Decyzyjną wniosków złożonych w ramach konkursu nr:

 1. 1/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
 2. 2/2018 - Rozwój działalności gospodarczej.
 3. 3/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 4. 4/2018 - Promowanie obszaru objętego LSR.
 5. 5/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Termin: 18-19 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:00.

Miejsce: Siedziba biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”,
ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz.

 

Porządek Obrad Posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”  w dniu 18-19.04.2018r. godzina 11.00

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie „Rejestru interesu Członków Rady”
  i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z oceną wniosków.
 5. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru:
  1. 1/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2018 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 3/2018 - Promowanie obszaru objętego LSR.
  4. 4/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  5. 5/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
 6. Analiza przeprowadzonej przez biuro oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla naborów nr:
  1. 1/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2018 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 3/2018 - Promowanie obszaru objętego LSR.
  4. 4/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  5. 5/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgodności oceny biura LGD z LSR lub ponowna ocena Rady Decyzyjnej o zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 8. Stworzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR.
 9. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Ziemia Łowicka” złożonych w ramach naborów nr:
  1. 1/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2018 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 3/2018 - Promowanie obszaru objętego LSR.
  4. 4/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  5. 5/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
 10. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź nie wybraniu operacji złożonych w ramach naborów:
  1. 1/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2018 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 3/2018 - Promowanie obszaru objętego LSR.
  4. 4/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  5. 5/2018 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
 11. Sporządzenie listy operacji wybranych ze wskazaniem tych które mieszczą się
  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

LGD „Ziemia Łowicka”

                                                                                        (-) Beata Miazek