Projekt „Księżak z urodzenia i ukochania” umowa podpisana

W dniu 15 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tym razem wsparcie w wysokości 31 942,00 zł otrzymała Gmina Łowicz, z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”, na organizację pikniku regionalnego „Księżak z urodzenia i ukochania”.

W ramach operacji zorganizowana zostanie, na przełomie maja/czerwca 2020 roku
w miejscowości Niedźwiada, otwarta impreza kulturalna, dostępna dla wszystkich zainteresowanych, z bezpłatnym wstępem, mająca na celu wzmocnienie więzi z ziemią łowicką.

Przedsięwzięcie obejmie przede wszystkim warsztaty rękodzieła ludowego, w tym: wycinkarstwo, kowalstwo, bibułkarstwo, tworzenie pająków łowickich, tradycyjnego prania, wypieku podpłomyków i malowania, co pozwoli na zwiększenie poczucia lokalnej tożsamości i zapewnienie uczestnikom poznania bogatej kultury regionu łowickiego.