Spotkanie podsumowujące ODL

W dniu 7 grudnia 2018 roku w OSP w Bednarach odbyło się spotkanie tegorocznych grantobiorców Konkursu Działaj Lokalnie Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Łowicka” . Przedstawiciele poszczególnych realizatorów projektów dofinansowanych w ramach ODL wymienili między sobą ciekawe i praktyczne doświadczenia z realizowanych  i zakończonych działań. #EfektyDziałajLokalnie

                    http://www.lgdziemialowicka.pl/sites/default/files/lgd4.jpg
Dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łowicka". LGD "Ziemia Łowicka" Działaj Lokalnie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności