STARTUJE KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE

                      http://www.lgdziemialowicka.pl/sites/default/files/lgd4.jpg

                       STARTUJE KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE

            Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania ,,Ziemia Łowicka”, 

         Ogłasza nabór na granty w ramach Programu ,,Działaj Lokalnie”

           Realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

 

Kwota dotacji: maksymalnie 3  000 00 zł.

Pula na dotacje wynosi: 24 000,00 zł.

Termin składania wniosków: od 15 maja do 15 czerwca 2019 r.

Wnioski można składać tylko przez generator dostępny na stronie:

http://www.system.dzialajlokalnie.pl/

Do udziału w konkursie zapraszamy: organizacje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne z gmin:

Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny.

Wszelkich informacji udzielą:

Koordynator ds. projektu – Mariola Foks

Koordynator ds. promocji – Małgorzata Łykowska

Tel: 46 811 55 19, e-mail: biuro@lgdziemialowicka.pl