Wykaz członków LGD Ziemie Łowicka

L.p.  imię nazwisko gmina sektor
1 Paweł Kwiatkowski Domaniewice publiczny
2 Zbigniew Bończak Zduny gospodarczy
3 Andrzej Zimiński Bielawy społeczny
4 Jerzy Przyżycki Łowicz gospodarczy
5 Mirosław Pawłowicz Domaniewice gospodarczy
6 Anna Stajuda Domaniewice społeczny
7 Arkadiusz Stajuda Domaniewice mieszkańcy
8 Agata Wodzyńska Domaniewice społeczny
9 Małgorzata Trojanowska Domaniewice gospodarczy
10 Emilia Jaraźna Kiernozia społeczny
11 Beata Miazek Kiernozia publiczny
12 Janusz Wasilewski Kiernozia gospodarczy
13 Dariusz Reczulski Chąśno publiczny
14 Irena Kolos Chąśno gospodarczy
15 Monika Mańkowska Chąśno społeczny
16 Ireneusz Sołtysiak Chąśno mieszkańcy
17 Anita Małecka Bielawy mieszkańcy
18 Sylwester Kubiński Bielawy publiczny
19 Tadeusz Kozioł Nieborów społeczny
20 Ryszard Górczyński Łowicz mieszkańcy
21 Marzana Kujawiak Łowicz społeczny
22 Andrzej Barylski Łowicz publiczny
23 Anna Krysicka Bielawy społeczny
24 Jarosław Bogucki Kiernozia mieszkańcy
25 Anna Stawińska Bielawy społeczny
26 Jarosław Kwiatkowski Zduny publiczny
27 Iwona Żaczek Zduny społeczny
28 Wiesław Dałek Zduny mieszkańcy
29 Maria Kubica Zduny publiczny
30 Krzysztof Sokalski Nieborów gospodarczy
31 Robert Basiński Kocierzew Poł. gospodarczy
32 Tadeusz Trakul Kocierzew Poł. społeczny
33 Lucyna Sierota Kocierzew Poł. gospodarczy
34 Zbigniew Żaczek Kocierzew Poł. mieszkańcy
35 Agnieszka Wojda Kocierzew Poł. publiczny
36 Adam Janiak Nieborów mieszkańcy
37 Stanisław Bednarek Nieborów społeczny
38 Katarzyna Słoma Łowicz publiczny
39 Andrzej Czapnik Nieborów publiczny
40 Andrzej Werle Nieborów publiczny
41 Piotr Trębski Chąśno gospodarczy
42 Ireneusz Gralak Bielawy gospodarczy
43 Tomasz Chądzyński Bielawy gospodarczy
44 Dorota Rolińska Zduny społeczny
45 Aneta Anna Grzegory Zduny gospodarczy
46 Andrzej Lenarczyk Łowicz gospodarczy
47 Grażyna Haczykowska Nieborów społeczny
48 Roman Wodzyński Domaniewice społeczny
49 Krzysztof Figat Nieborów publiczny
50 Łucja Sierota Chąśno społeczny