Wyniki naboru nr 1/2020/G Inicjatywy o charakterze rekreacyjno - sportowym