Działaj lokalnie - formularze konkursowe i prezentacje

EDYCJA 2020

Regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego

Wniosek DL 2020

Instrukcja składania wniosku w generatorze po raz pierwszy

 

 

EDYCJA 2019

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin DL

Załącznik do Regulaminu Lokalnej Komisji Grantowej - Deklaracja bezstronnoś

Wniosek DL 2019

Instrukcja składania wniosku w generatorze po raz pierwszy

Klauzula informacyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łowicka''

Wyniki Konkursu Edycja 2019

 

 

 

 

Dnia 10.07.2018 r. w siedzibie Biura LGD ,,Ziemia Łowicka” odbyło się uroczyste podpisanie umów z Laureatami Konkursu „Działaj Lokalnie 2018”. Przeprowadzono również szkolenie związane z realizacją projektów dotyczące kwestii dokumentowania ponoszonych wydatków, zasad wydatkowania dotacji, sposobów promowania projektów, obowiązku rozliczenia dotacji oraz złożenia raportu merytoryczno-finansowego. Szkolenie prowadził koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie ,,Polcentrum” Damian Krzeszewski. Teraz przed Nami realizacja projektów Wszystkim grantobiorcom jeszcze raz GRATULUJEMY! Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowanie z udziałem społeczności lokalnych potrzeb, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

DZIAŁAJ LOKALNIE to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,, Ziemia Łowicka" na terenie gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny.

 

Wyniki Konkursu

Znamy Grantobiorców Działaj Lokalnie Edycji 2018 r. Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Lokalna Komisja Grantowa postanowiła dofinansować 9 z 10 złożonych wniosków. Łącznie przekażemy na Państwa działania 27 000.00 zł. W pracach Komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska i różnych partnerów konkursu w tym również Damian Krzeszewski Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie LGD ,,Polcentrum”. Dodatkowo w pracach Komisji uczestniczyły: Koordynator ds. projektu Programu "Działaj Lokalnie" Mariola Foks i Koordynator ds. promocji Programu "Działaj Lokalnie" Małgorzata Łykowska. Każdy z Członków Komisji miał za zadanie ocenić projekty pod kątem: innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 45 punktów. Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów, a wynik punktowy to średnia ich ocen. Dotacje w kwocie 3 000,00 zł Stowarzyszenie przyznało po raz pierwszy, gdyż od 2018 roku jest częścią ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie w Polsce, których zadaniem jest organizacja konkursu oraz animowanie okolicy, w której działają do podejmowania aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego. Środki  pochodzą od Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Gmin Członkowskich LGD ,,Ziemia Łowicka". SERDECZNIE DZIĘKUJEMY LOKALNEJ KOMISJI GRANTOWEJ za ocenę merytoryczną.

Wszystkim GRANTOBIORCOM GRATULUJEMY. Do wszystkich, którym w tej edycji się nie udało: Nie zrażajcie się ! Za rok będzie lepiej :)

Poniżej przedstawiamy listę 9 przyszłych Grantobiorców, którzy otrzymają dotację:

  1. Stowarzyszenie ,,Aktywny Senior" p.t.: Czas relaksu
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawach p.t.: "Pędzlem i pacą - Strażacy się wzbogacą!"
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Oszkowicach p.t.: Obchody 100-lecia Straży i Bezpieczeństwo
  4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowyp.t.: Kierunek Integracja
  5. Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Maszyn Rolniczych RETRO ŁOWICZANKA p.t.: Poznajemy cuda techniki młodości naszych dziadków.
  6. Ochotnicza Straż Pożarna w Przemysłowie p.t.: Tradycja społecznością silna
  7. Ochotnicza Straż Pożarna w Bednarach p.t.: Integracja społeczeństwa poprzez zakup stołów do Świetlicy Wiejskiej
  8.  Ochotnicza Straż Pożarna w Karsznicach Dużych p.t.: Lepimy bezpieczne relacje
  9. Ochotnicza Straż Pożarna w Kompinie p.t.: Lepiej zapobiegać niż gasić - skuteczna ochrona przeciwpożarowa.

Rusza konkurs w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie

Ogłoszenie o konkursie

Zaproszenie na Spotkanie informacyjne

Regulamin DL

Regulamin Lokalnej Komisji Grantowej

Załącznik do Regulaminu Lokalnej Komisji Grantowej- Deklaracja bestroności

Załącznik do Regulaminu Lokalnej Komisji Grantowej-Karta oceny wniosków

Wniosek DL 2018

Wniosek  DL 2018 wskazówki

Instrukcja składania wniosku w generatorze po raz pierwszy

Prezentacja na spotkanie z przyszłymi grantobiorcami

Prezentacja na spotkanie-podpisanie umów