Europejskie Forum Gospodarcze - Promocja wydarzenia

Szanowni Państwo!

 

Zapraszam serdecznie na XII Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2019. Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci - profesjonaliści zapewniają, że będzie to spotkanie oparte na wiedzy, a wymiana doświadczeń będzie ogromną wartością.

Bloki tematyczne są skoncentrowane na najważniejszych dla Łódzkiego dziedzinach gospodarki. Będziemy więc mówić o rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz logistyce i transporcie. Dużą uwagę poświęcimy przedsiębiorcom, a także nowym technologiom i pracom badawczym. Zapraszam też Państwa do prac nad strategią rozwoju województwa.

Chcę, aby zbliżające się forum miało charakter otwartej dyskusji poprowadzonej wprawdzie przez fachowców, ale zachęcającej do wyrażania opinii i włączania się do niej. Zależy mi jednocześnie aby inspirowało, motywowało do działania i zachęcało do wspólnej pracy na rzecz naszego regionu. Dlatego liczę na Państwa obecność.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na:

Stronę wydarzenia:

https://forum.lodzkie.pl/

Konto fb:

https://www.facebook.com/events/363931324540934/

Twitter:

https://twitter.com/efglodzkie

Europejskie Forum Gospodarcze to wydarzenie bezpłatne, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej https://elodzkie.pl/wydarzenia/europejskie-forum-gospodarcze-lodzkie-2019 lub w dniach trwania Forum na miejscu wydarzenia przy stoisku rejestracyjnym.