Wykaz członków LGD Ziemia Łowicka

L.p.  imię nazwisko gmina sektor
1 Paweł Kwiatkowski Domaniewice publiczny
2 Zbigniew Bończak Zduny gospodarczy
3 Andrzej Zimiński Bielawy społeczny
4 Jerzy Przyżycki Łowicz gospodarczy
5 Mirosław Pawłowicz Domaniewice gospodarczy
6 Arkadiusz Stajuda Domaniewice mieszkańcy
7 Agata Wodzyńska Domaniewice społeczny
8 Emilia Jaraźna Kiernozia społeczny
9 Beata Miazek Kiernozia publiczny
10 Janusz Wasilewski Kiernozia gospodarczy
11 Dariusz Reczulski Chąśno publiczny
12 Irena Kolos Chąśno gospodarczy
13 Monika Mańkowska Chąśno społeczny
14 Ireneusz Sołtysiak Chąśno mieszkańcy
15 Sylwester Kubiński Bielawy publiczny
16 Tadeusz Kozioł Nieborów społeczny
17 Marzana Kujawiak Łowicz społeczny
18 Andrzej Barylski Łowicz publiczny
19 Anna Krysicka Bielawy społeczny
20 Jarosław Bogucki Kiernozia mieszkańcy
21 Anna Stawińska Bielawy społeczny
22 Edyta Baleja Domaniewice społeczny
23 Iwona Żaczek Zduny społeczny
24 Wiesław Dałek Zduny mieszkańcy
25 Maria Kubica Zduny publiczny
26 Krzysztof Sokalski Nieborów gospodarczy
27 Robert Basiński Kocierzew Poł. gospodarczy
28 Tadeusz Trakul Kocierzew Poł. społeczny
29 Lucyna Sierota Kocierzew Poł. gospodarczy
30 Zbigniew Żaczek Kocierzew Poł. mieszkańcy
31 Agnieszka Wojda Kocierzew Poł. publiczny
32 Adam Janiak Nieborów mieszkańcy
33 Stanisław Bednarek Nieborów społeczny
34 Andrzej Czapnik Nieborów publiczny
35 Andrzej Werle Nieborów społeczny
36 Piotr Trębski Chąśno gospodarczy
37 Ireneusz Gralak Bielawy gospodarczy
38 Tomasz Chądzyński Bielawy gospodarczy
39 Beata Mikituła Domaniewice społeczny
40 Aneta  Grzegory Zduny gospodarczy
41 Małgorzata Pawlata Domaniewice mieszkańcy
42 Grażyna Haczykowska Nieborów społeczny
43 Roman Wodzyński Domaniewice społeczny
44 Krzysztof Figat Nieborów społeczny
45 Łucja Sierota Chąśno społeczny
46 Jarosław Papuga Nieborów publiczny
47 Krzysztof Skowroński Zduny publiczny
48 Piotr Błaszczyk Łowicz mieszkańcy