Informacja o unieważnieniu naboru grantowego nr 1/2018/G z 2018 roku

Na podstawie § 16 pkt 8 Regulaminu Pracy Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, a także § 22 Statutu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”
w dniu 14 maja 2019 roku Rada Decyzyjna Uchwałą Nr XI/229/19 podjęła decyzję o unieważnieniu naboru Nr 1/2018/G pod nazwą: Organizacja wydarzeń podnoszących świadomość zdrowotną mieszkańców w zakresie § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm.

Przyczyną unieważnienia naboru jest brak możliwości spełnienia poniższego, obligatoryjnego  warunku określonego w § 4 ust. 1 pkt 6 oraz  § 13 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm.

W najbliższym czasie zostaną ponownie ogłoszone konkursy na granty – szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej http://www.lgdziemialowicka.pl/

Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do ponownego składania wniosków.