Kolejny sfinalizowany projekt

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kolejny projekt w finansowaniu którego braliśmy udział zakończył się sukcesem. Gratulujemy Beneficjentowi!

http://lowiczanin.info/ambona-w-kosciele-w-bielawach-poswiecona-po-renow...