Konsultacje LSR w obliczu COVID - 19

Szanowni Państwo, Drodzy Beneficjenci,

LGD "Ziemia Łowicka" zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z prośbą o aneks do umowy ramowej w związku z przyznaniem dodatkowych środków w kwocie 570.000,00 zł. za skuteczną realizację naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Uwzględniając Państwa liczne zapytania, konsultacje i konkretne wskazania, co do zakresu i form wsparcia Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na działania w zakresie inicjatyw gospodarczych oraz na rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

31 stycznia 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia, opierając się na wytycznych Ministerstwa Rolnictwa oraz wytycznych Urzędu Marszałkowskiego, przyjął powyższe zmiany LSR, które zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski pismem z dnia 13 marca 2020 roku. 

W oczekiwaniu na aneks do umowy otrzymaliśmy w dniu 27 maja 2020 roku pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wzywające nas do ponownej weryfikacji celów w ramach dodatkowych środków.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią pisma Urzędu Marszałkowskiego, LSR i planem działania oraz prosimy o ponowne konsultacje zapisów LSR, uwagi należy kierować na adres mailowy biuro@lgdziemialowicka.pl do dnia 8 czerwca, dziękujemy.

1. Treść Pisma Urzędu Marszałkowskiego 

2. Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona przez UM dnia 13 marca 2020 r. 

3. Plan Dzialania zatwierdzony przez UM dnia 13 marca 2020 r.