Konsultacje zmiany Kryteriów Wyboru

W związku z planowaną zmianą Lokalnych Kryteriów Wyboru podajemy do konsultacji społecznych planowane zmiany.

Uwagi i propozycje należy kierować na adres mailowy:biuro@lgdziemialowicka.pl do dnia 28 lipca 2020 roku włącznie.

Propozycja zmiany Kryteriów Wyboru w zakresie Podejmowania Działalności Gospodarczej

Propozycja zmiany Kryteriów Wyboru w zakresie Rozwijania Działalności Gospodarczej