LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

W dniu 08 listopada 2016 roku Komisja Rekrutacyjna otworzyła koperty z aplikacjami złożonymi w konkursie na stanowisko Specjalista ds. koordynowania projektów. Wpłynęło 15 ofert, 10 aplikacji przeszło ocenę formalą.