Mówią o Nas...

Zaproszenie.
16 lutego 2021 r. o godz. 12.10 (powtórka 17 lutego 2021 r. godz. 16.30) na antenie Radia Victoria będzie można wysłuchać audycji z udziałem Pana Andrzeja Górczyńskiego - Przedstawiciela Zarządu Województwa Łódzkiego. Tematem rozmowy będzie działalność naszej Lokalnej Grupy Działania - "Ziemia Łowicka" a także będzie mowa o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.
Zapraszamy na antenę Radia Vicktoria!