POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

W imieniu Przewodniczącej Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” informujemy, iż w dniu 05 lutego 2021 roku, godzina 15:00 - odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące wydania opinii w sprawie zmiany umów o przyznaniu pomocy – dotyczy Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach Rozwijania działalności gospodarczej.

Porządek obrad posiedzenia