POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

ZAWIADOMIENIE

W imieniu Przewodniczącej Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku
o godzinie 12:00, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naborów numer:

1/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej,
2/2021 Rozwój działalności gospodarczej,
3/2021 Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
4/2021 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

 

TERMIN POSIEDZENIA: 29 kwietnia 2021 roku - początek o godzinie 12:00.

MIEJSCE: Siedziba Biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka”
ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz.

 

Porządek Obrad Posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” w dniu 29.04.2021 roku, godzina 12.00

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie „Rejestru interesu Członków Rady”
  i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z oceną wniosków.
 5. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru:
  1. 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2021 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 3/2021 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  4. 4/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
 6. Analiza przeprowadzonej przez biuro oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla naborów nr:
  1. 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2021 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 3/2021 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  4. 4/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
 7. Sprawdzenie zgodności oceny biura LGD z LSR lub ponowna ocena Rady Decyzyjnej o zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 8. Stworzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej listę.
 9. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Ziemia Łowicka” złożonych w ramach naborów nr:
  1. 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2021 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 3/2021 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  4. 4/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
 10. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź nie wybraniu operacji złożonych w ramach naborów:
  1. 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2021 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 3/2021 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  4. 4/2021 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
 11. Sporządzenie listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się
  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.