POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

ZAWIADOMIENIE

W imieniu Przewodniczącej Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” informujemy, że w dniu 08 października 2018 roku
o godzinie 14:00, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naborów numer:

 1.  

1/2018/G – Inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców.

2/2018/G – Wydarzenia podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.

3/2018/G – Doposażenie funkcjonujących na terenie LGD zespołów ludowych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń.

 

TERMIN: 08 października 2018 roku - początek o godzinie 14:00.

MIEJSCE: Siedziba Biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz.

 

Porządek Obrad Posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”          

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie „Rejestru interesu Członków Rady”
  i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z oceną wniosków.
 5. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru:
  1. 1/2018/G – Inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców.
  2. 2/2018/G – Wydarzenia podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.
  3. 3/2018/G – Doposażenie funkcjonujących na terenie LGD zespołów ludowych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń.
 6. Analiza przeprowadzonej przez biuro oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla naborów nr:
  1. 1/2018/G – Inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców.
  2. 2/2018/G – Wydarzenia podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.
  3. 3/2018/G – Doposażenie funkcjonujących na terenie LGD zespołów ludowych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń.
 7. Podjęcie decyzji w sprawie zgodności oceny biura LGD z LSR lub ponowna ocena Rady Decyzyjnej o zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 8. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR.
 9. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Ziemia Łowicka” złożonych w ramach naborów nr:
  1. 1/2018/G – Inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców.
  2. 2/2018/G – Wydarzenia podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.
  3. 3/2018/G – Doposażenie funkcjonujących na terenie LGD zespołów ludowych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń.
 10. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź nie wybraniu operacji złożonych w ramach naborów:
  1. 1/2018/G – Inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców.
  2. 2/2018/G – Wydarzenia podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.
  3. 3/2018/G – Doposażenie funkcjonujących na terenie LGD zespołów ludowych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń.
 11. Sporządzenie listy operacji wybranych ze wskazaniem tych które mieszczą się
  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

LGD „Ziemia Łowicka”

(-) Beata Miazek