Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Porządek Obrad Posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” w dniu 04.02.2019 r. godzina 14.00

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie „Rejestru interesu Członków Rady”
  i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z oceną wniosków.
 5. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru:
  1. 1/2018/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2018/2019 - Rozwój działalności gospodarczej.
 6. Analiza przeprowadzonej przez biuro oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla naborów nr:
  1. 1/2018/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2018/2019 - Rozwój działalności gospodarczej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zgodności oceny biura LGD z LSR lub ponowna ocena Rady Decyzyjnej o zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 8. Stworzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR.
 9. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Ziemia Łowicka” złożonych w ramach naborów nr:
  1. 1/2018/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2018/2019 - Rozwój działalności gospodarczej.
 10. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź nie wybraniu operacji złożonych w ramach naborów:
  1. 1/2018/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 2/2018/2019 - Rozwój działalności gospodarczej.
 11. Sporządzenie listy operacji wybranych ze wskazaniem tych które mieszczą się
  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.