POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

W związku ze złożonym PROTESTEM w dniu 22.02.2019r. godzina 15.00 w siedzibie biura LGD "Ziemia Łowicka" odbedzie sie posiedzenie Rady Decyzyjnej.

 

Porządek Obrad Posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” w dniu 22.02.2019 r. godzina 15.00

 

  1. Otwarcie posiedzenia i dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie „Rejestru interesu Członków Rady” i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał,
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Przeprowadzenie weryfikacji oceny operacji w związku ze złożonym protestem w naborze numer 2/2018/2019, przeprowadzenie ponownej oceny wniosku lub przyjęcie stanowiska o braku podstaw do uwzględnienia protestu,
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.