POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

W związku z zakończonymi naborami wniosków  Nr 3/2019, 4/2019, 5/2019 informujemy, iż dnia 14 maja 2019 roku o godzinie 14:00 odbędzie sie posiedzenie Rady Decyzyjnej. 

 

Porządek Obrad Posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” w dniu 14.05.2019 r. godzina 14.00

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie „Rejestru interesu Członków Rady”
  i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z oceną wniosków.
 5. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru:
  1. 3/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  2. 4/2019 - Wzmacnianie Kapitału Społecznego
  3. 5/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 6. Analiza przeprowadzonej przez biuro oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla naborów nr:
  1. 3/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  2. 4/2019 - Wzmacnianie Kapitału Społecznego
  3. 5/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zgodności oceny biura LGD z LSR lub ponowna ocena Rady Decyzyjnej o zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 8. Stworzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR.
 9. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Ziemia Łowicka” złożonych w ramach naborów nr:
  1. 3/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  2. 4/2019 - Wzmacnianie Kapitału Społecznego
  3. 5/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 10. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź nie wybraniu operacji złożonych w ramach naborów:
  1. 3/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  2. 4/2019 - Wzmacnianie Kapitału Społecznego
  3. 5/2019 Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 11. Sporządzenie listy operacji wybranych ze wskazaniem tych które mieszczą się
  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
 12. Dyskusja nad przeprowadzonym naborem Nr 1/2018/G - granty
 13. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia naboru Nr 1/2018/G,
 14. Dyskusja nad przeprowadzonym naborem Nr 2/2018/G - granty
 15. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia naboru Nr 2/2018/G,
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia.