POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

ZAWIADOMIENIE

W imieniu Przewodniczącej Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” informujemy, że w dniach 13-14 stycznia 2020 roku – początek poniedziałek
13 stycznia 2020 roku, godzina 13:00
- odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące przeprowadzonych naborów numer 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G. 

TERMIN: 13-14 stycznia 2020 roku - początek w poniedziałek o godzinie 13:00.

MIEJSCE: Siedziba Biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka”
ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz.

Porządek Obrad Posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” w dniach 13-14.01.2020 roku, godzina 13.00

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie „Rejestru interesu Członków Rady”
  i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z oceną wniosków.
 5. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru:
  1. 6/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 7/2019 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 8/2019 - Wzmacnianie kapitału społecznego.
  4. 9/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  5. 1/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
  6. 2/2019/G - Podniesienie świadomości prozdrowotnej i prosportowej mieszkańców terenu LGD
  7. 3/2019/G - Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców obszaru LGD
 6. Analiza przeprowadzonej przez biuro oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla naborów nr:
  1. 6/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 7/2019 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 8/2019 - Wzmacnianie kapitału społecznego.
  4. 9/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  5. 1/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
  6. 2/2019/G - Podniesienie świadomości prozdrowotnej i prosportowej mieszkańców terenu LGD
  7. 3/2019/G - Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców obszaru LGD
 7. Sprawdzenie zgodności oceny biura LGD z LSR lub ponowna ocena Rady Decyzyjnej o zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 8. Stworzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej listę.
 9. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Ziemia Łowicka” złożonych w ramach naborów nr:
  1. 6/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 7/2019 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 8/2019 - Wzmacnianie kapitału społecznego.
  4. 9/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  5. 1/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
  6. 2/2019/G - Podniesienie świadomości prozdrowotnej i prosportowej mieszkańców terenu LGD
  7. 3/2019/G - Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców obszaru LGD
 10. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź nie wybraniu operacji złożonych w ramach naborów:
  1. 6/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  2. 7/2019 - Rozwój działalności gospodarczej.
  3. 8/2019 - Wzmacnianie kapitału społecznego.
  4. 9/2019 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
  5. 1/2019/G - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
  6. 2/2019/G - Podniesienie świadomości prozdrowotnej i prosportowej mieszkańców terenu LGD
  7. 3/2019/G - Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców obszaru LGD
 11. Sporządzenie listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się
  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

LGD „Ziemia Łowicka”

 

   Beata Miazek