POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

ZAWIADOMIENIE

W imieniu Przewodniczącej Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” informujemy, że w dniu 24 lipca 2020 roku
o godzinie 13:00, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru numer 1/2020/G Inicjatywy
o charakterze rekreacyjno – sportowym

 

 

 TERMIN POSIEDZENIA: 24 lipca 2020 roku - początek o godzinie 13:00.

MIEJSCE POSIEDZENIA: Siedziba Biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka”
ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz.

 

 

Porządek Obrad Posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” w dniu 24 lipca 2020 roku, godzina 13.00

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie „Rejestru interesu Członków Rady”
  i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z oceną wniosków.
 5. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru 1/2020/G - Inicjatywy o charakterze rekreacyjno- sportowym
 6. Analiza przeprowadzonej przez biuro oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru nr 1/2020/G - Inicjatywy o charakterze rekreacyjno- sportowym
 7. Zatwierdzenie oceny biura LGD z LSR lub ponowna ocena Rady Decyzyjnej o zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 8. Stworzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej listę.
 9. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Ziemia Łowicka” złożonych w ramach naboru nr 1/2020/G - Inicjatywy o charakterze rekreacyjno- sportowym
 10. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź nie wybraniu operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2020/G - Inicjatywy o charakterze rekreacyjno- sportowym
 11. Sporządzenie listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się
  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

LGD „Ziemia Łowicka”

(-) Beata Miazek