Projekt ”Piknik Nieborowski – Historia i Tradycje” uzyskał dofinansowanie

Dzięki środkom z PROW Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie zorganizuje wydarzenie o nazwie ”Piknik Nieborowski – Historia i Tradycje”. Na ten cel Beneficjent otrzymał pomoc w wysokości 31 994 zł. Planowany termin organizacji imprezy to sierpień 2020 r. Wydarzenie będzie ogólnodostępne i nieodpłatne dla wszystkich chętnych mieszkańców z terenu LGD.