Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "ZIEMIA ŁOWICKA" w dniu 22.07.2021 roku