Umowy na Granty podpisane

W dniach 9 i 10 lipca w biurze LGD odbyło się podpisanie 14 umów z Grantobiorcami w ramach 3 grantów.

Gratulujemy i życzymy szybkiej i sprawnej realizacji projektów.

Grant infrastrukturalny:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie Kolonii, Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Kolonii. Kwota przyznanego grantu 22 430,00 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Karsznicach Dużych, Modernizacja klatki schodowej w budynku OSP w Karsznicach Dużych. Kwota przyznanego grantu 22 500,00 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Przemysłowie, Budowa ogrodzenia z paneli siatkowych z podmurówką wraz z montażem bramy. Kwota przyznanego grantu 20 000,00 zł

4. Koło Gospodyń Wiejskich "RETRO-XĘŻANKI", Montaż klimatyzatorów oraz zakup sprzętu gastronomicznego i namiotu wystawienniczego do świetlicy parafialnej w Bąkowie Górnym. Kwota przyznanego grantu 29 000,00 zł

Grant Zdrowotny

1. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy w Niedzieliskach, „Jedziemy po zdrowie – promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Kiernozia przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy w Niedzieliskach”, Kwota przyznanego grantu 15 000,00 zł

2. Stowarzyszenie Klubu Sportowego „ASTRA Zduny", Doposażenie szatni sportowej w sprzęt sportowy w celu promocji zdrowego stylu życia i systematycznego uprawiania sportu przez mieszkańców gminy Zduny. Kwota przyznanego grantu 15 000,00 zł

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy, „W zdrowym ciele zdrowy duch!”. Kwota przyznanego grantu 15 000,00 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicach, Dzień Zdrowia w Gminie Kocierzew Południowy. Kwota przyznanego grantu 15 000,00 zł

5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy "Viktoria" Bielawy, Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego "Viktoria" Bielawy. Kwota przyznanego grantu 15 000,00 zł

Grant Ekologiczny.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łaguszewie, Dzień Ziemi, Kwota przyznanego grantu 15 000,00 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Niedzieliskach, "Budowa ekologicznego ogrzewania w budynku OSP w Niedzieliskach". Kwota przyznanego grantu 15 000,00 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Kompinie, Czysta energia, czyste środowisko lokalne. Kwota przyznanego grantu 15 000,00 zł

4. Ludowy Klub Sportowy ,,Czarni - Bednary” w Bednarach, Wymiana istniejącego oświetlenia na ekologiczne na boisku sportowym w Bednarach gm. Nieborów. Kwota przyznanego grantu 15 000,00 zł

5. Ludowy Klub Sportowy "Pogoń" w Bełchowie, Wymiana istniejącego oświetlenia na ekologiczne na boisku sportowym w Bełchowie gm. Nieborów. Kwota przyznanego grantu 14 999,00 zł