Umowy podpisane!!!

W dniu 23 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisał z Prezesem Dariuszem Reczulskim i Wiceprezesem Zbigniewem Bończakiem 3 umowy Grantowe. Przekazanie umów odbyło się w obecności Pani Małgorzaty Sibińskiej p.o Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niebawem 14 Grantobiorców podpisze z LGD umowy na realizacje swoich grantów.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, kwota 93 930,00 zł - 4 projekty

Inicjatywy ekologiczne, kwota 74 383,00 zł - 5 projektów

Inicjatywy prosportowe i prozdrowotne, kwota 75 000,00 zł - 5 projektów

Łącznie kwota 243 313,00 zł