Uroczyste podpisanie umów

Dnia 10.07.2018 r. w siedzibie Biura LGD ,,Ziemia Łowicka” odbyło się uroczyste podpisanie umów z Laureatami Konkursu „Działaj Lokalnie 2018”. Przeprowadzono również szkolenie związane z realizacją projektów dotyczące kwestii dokumentowania ponoszonych wydatków, zasad wydatkowania dotacji, sposobów promowania projektów, obowiązku rozliczenia dotacji oraz złożenia raportu merytoryczno-finansowego. Szkolenie prowadził koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie ,,Polcentrum” Damian Krzeszewski. Teraz przed Nami realizacja projektów Wszystkim grantobiorcom jeszcze raz GRATULUJEMY! Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowanie z udziałem społeczności lokalnych potrzeb, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

DZIAŁAJ LOKALNIE to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,, Ziemia Łowicka" na terenie gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny.