Wyjazd Studyjny „Produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności - praktyczne aspekty działalności”