Wyniki naboru nr 1/2018/G Inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców

Wyniki naboru nr 1/2018/G Inicjatywy w zakresie podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców

Lista wniosków ZGODNYCH I NIEZGODNYCH Z LSR oraz ogłoszeniem o naborze

Lista wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania