Wyniki naboru nr 1/2021/G Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne