Wyniki naboru nr 2/2019/G Podniesienie świadomości prozdrowotnej i prosportowej mieszkańców obszaru LGD