Wyniki naboru nr 6/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej