Wyniki naboru nr 8/2019 Wzmacnianie Kapitału Społecznego