Wyniki naboru nr nr 3/2019/G Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców obszaru LGD