Zakończenie projektu grantowego: Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców obszaru LGD

 

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu grantowego - Umowa o powierzenie Grantu nr 00113-6935-UM0520147/20 

Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców obszaru LGD.

W ramach projektu zrealizowano 5 zadań na łączną kwotę 74 321,19 zł

ZADANIE NR 1

„Budowa ekologicznego ogrzewania w budynku OSP w Niedzieliskach”,

zakres tematyczny - Wzmacnianie Kapitału Społecznego, tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

ZADANIE NR 2

„Czysta energia, czyste środowisko lokalne”

- zakres tematyczny - Wzmacnianie Kapitału Społecznego, tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

ZADANIE NR 3

„Dzień Ziemi”

- zakres tematyczny - Wzmacnianie Kapitału Społecznego, tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

ZADANIE NR 4

"Wymiana istniejącego oświetlenia na ekologiczne na boisku sportowym w Bednarach gm. Nieborów"

- zakres tematyczny - Wzmacnianie Kapitału Społecznego, tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

ZADANIE NR 5

"Wymiana istniejącego oświetlenia na ekologiczne na boisku sportowym w Bełchowie gm. Nieborów" 

- zakres tematyczny - Wzmacnianie Kapitału Społecznego, tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych