Zapraszamy na szkolenie „Produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności - praktyczne aspekty działalności”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenie, które jest drugą częścią projektu pod nazwą  „Produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności - praktyczne aspekty działalności”

Szkolenie będzie obejmować tematykę: wymagań dotyczących certyfikacji produktów ekologicznych, wymagań sanitarnych i weterynaryjnych dotyczących produkcji żywności, promowania i dystrybucji wytworzonych produktów oraz możliwości wspólnego działania na rzecz sprzedaży wytworzonych produktów.

wykładowca: Dr inż. Urszula Sołtysiak

Dr inż. Urszula Sołtysiak jest współtwórcą ruchu rolnictwa ekologicznego w Polsce, który w 1989 r. zarejestrował się jako Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi, przyjmując zaproponowaną przez nią nazwę: EKOLAND. Działając przez kilka kadencji w różnych organach Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego IFOAM, pracowała na rzecz wdrożenia w Polsce kryteriów produkcji ekologicznej zgodnych ze standardami międzynarodowymi. Przez 20 lat kierowała jednostką certyfikującą AGRO BIO TEST – pierwszą w kraju (1996) niezależną organizacją certyfikującą produkcję ekologiczną. W ciągu całego życia zawodowego była związana ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jako wykładowca akademicki na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Autorka ponad 130 publikacji na temat ekologicznego rolnictwa i produkcji żywności. Obecnie prowadzi doradztwo w zakresie podejmowania produkcji ekologicznej w rolnictwie i przetwórstwie. Jest rzecznikiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej.