Zaproszenie na Webinarium

Szanowni Państwo!

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łowiczu serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Wypromuj swój projekt - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, które odbędzie się w środę 3 listopada 2021 r. w godz. 10:00 – 11:15.

Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu z udziałem przedstawicieli Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Celem webinarium jest zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi zasad promocji.

Program webinarium

1. Wprowadzenie do webinarium.

2. Obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjenta realizującego projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczące:

 zasad promocji i oznakowania projektów umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. i od 1 stycznia 2018 r. oraz po 1 stycznia 2021 r.

W szczególności:

• działania informacyjno-promocyjne oraz ich udokumentowanie;

• sposób przygotowania strony internetowej oraz prawidłowe oznaczenie miejsca projektu;

• zastosowanie znaków graficznych.

3. Najczęściej popełniane błędy.

4. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

5. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://rpo.lodzkie.pl/.../5034-webinarium-pn-wypromuj... klikając „Weź udział”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Do skorzystania z webinarium zapraszamy beneficjentów realizujących projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką.