ZNAMY GRANTOBIORCÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJA 2021

 

Poznajmy Grantobiorców Projektu Działaj Lokalnie Edycja 2021

Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” Edycja 2021. Lokalna Komisja Grantowa postanowiła dofinansować wszystkie z 8 złożonych wniosków.
Łącznie przekażemy na Państwa działania 24 000,00 zł. Lokalna Komisja Grantowa obradowała na posiedzeniu w dniu 08 lipca 2021 roku. W skład Komisji weszło pięciu przedstawicieli różnych środowisk:

  1. Pani Emilia Jaraźna – Gmina Kiernozia – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
    i Współpracy w Niedzieliskach,
  2. Pani Jadwiga Zabost – Gmina Chąśno -  prywatny przedsiębiorca – właścicielka firmy Łowickie Soki.
  3. Pani Agnieszka Wawrzyniak – Gmina Łowicz – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wygodzie
  4. Pan Mariusz Woźniak – Gmina Chąśno - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
    w Przemysłowie,
  5. Pan Zbigniew Bończak – Gmina Zduny – Wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”

W pracach Komisji uczestniczyły również Koordynator ds. projektu Programu "Działaj Lokalnie" Małgorzata Łykowska i Koordynator ds. promocji Programu "Działaj Lokalnie" Anna Tarnowska.

Przypomnijmy, że przyznane środki pochodzą z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Gmin Członkowskich LGD ,,Ziemia Łowicka", a dofinansowane projekty miały przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY LOKALNEJ KOMISJI GRANTOWEJ ZA OCENĘ MERYTORYCZNĄ.

LISTA GRANTOBIORCÓW, KTÓRZY OTRZYMAJĄ DOTACJĘ