Kolejna umowa na dofinansowanie

I mamy kolejną umowę. Tym razem Kółko Rolnicze w Strugienicach i kwota dofinansowania 91 600,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom zostanie Przebudowany Dom Ludowy w Strugienicach, zostanie wykonane utwardzenie terenu, wybudowana wiata oraz powstanie siłownia zewnętrzna. Niezmiernie się cieszymy z tego projektu i gorąco gratulujemy Beneficjentowi.

„Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE” wyjazd studyjny

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

 

Projekt ”Piknik Nieborowski – Historia i Tradycje” uzyskał dofinansowanie

Dzięki środkom z PROW Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie zorganizuje wydarzenie o nazwie ”Piknik Nieborowski – Historia i Tradycje”. Na ten cel Beneficjent otrzymał pomoc w wysokości 31 994 zł. Planowany termin organizacji imprezy to sierpień 2020 r. Wydarzenie będzie ogólnodostępne i nieodpłatne dla wszystkich chętnych mieszkańców z terenu LGD.
 

Kolejna Nowa Działalność

W dniu 10 lipca 2019 r. zawarto kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Turniej sołectw o puchar Wójta Gminy Kocierzew Południowy"

07 lipca mieliśmy okazję przyglądać się realizacji projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD. Projekt nosił nazwę "Turniej sołectw o puchar Wójta Gminy Kocierzew Południowy", Beneficjentem było OSP w Jeziorku, kwota dofinansowanie 57139,00 zł

Zabawa była świetna. Gratulujemy pomysłu.

Strony