Projekt współpracy z LGD Gniazdo

W dniu 12 lipca 2018r zostało podpisane porozumienie pomiędzy LGD "Ziemia Łowicka" i LGD Gniazdo na realizację projektu współpracy pod nazwą Festiwal Regionalnych Atrakcji Kulturowych, akronim FRAK. W dniu dzisiejszym został złożony w Urzędzie Marszałkowski w Łodzi wniosek na realizację tego zadania.

 

Strony