Granty Ośrodka Działaj Lokalnie

W dniu 13 lipca br. w siedzibie LGD podpisano kolejne umowy na realizacje grantów. Tym razem w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie 8 Grantobiorców otrzymało dofinansowanie.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach - Nauka pieczenia chleba wraz z jego dystrybucją dla potrzebujących mieszkańców w dobie koronawirusa. 3 000,00 zł

2. Stowarzyszenie Sobota i Okolice - My pandemii się nie damy – bo aktywnie czas spędzamy! 3 000,00 zł

Umowy na Granty podpisane

W dniach 9 i 10 lipca w biurze LGD odbyło się podpisanie 14 umów z Grantobiorcami w ramach 3 grantów.

Gratulujemy i życzymy szybkiej i sprawnej realizacji projektów.

Grant infrastrukturalny:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie Kolonii, Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Kolonii. Kwota przyznanego grantu 22 430,00 zł

UWAGA!!! UWAGA!!!

Przedsiębiorco!

 

Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na cykl spotkań w regionie
pt.: „Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem”.

Umowy podpisane!!!

W dniu 23 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisał z Prezesem Dariuszem Reczulskim i Wiceprezesem Zbigniewem Bończakiem 3 umowy Grantowe. Przekazanie umów odbyło się w obecności Pani Małgorzaty Sibińskiej p.o Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niebawem 14 Grantobiorców podpisze z LGD umowy na realizacje swoich grantów.

Konsultacje LSR w obliczu COVID - 19

Szanowni Państwo, Drodzy Beneficjenci,

LGD "Ziemia Łowicka" zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z prośbą o aneks do umowy ramowej w związku z przyznaniem dodatkowych środków w kwocie 570.000,00 zł. za skuteczną realizację naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Uwzględniając Państwa liczne zapytania, konsultacje i konkretne wskazania, co do zakresu i form wsparcia Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na działania w zakresie inicjatyw gospodarczych oraz na rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Ważny Komunikat!!!

Poniżej zamieściliśmy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

Strony