Projekt ”Piknik Nieborowski – Historia i Tradycje” uzyskał dofinansowanie

Dzięki środkom z PROW Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie zorganizuje wydarzenie o nazwie ”Piknik Nieborowski – Historia i Tradycje”. Na ten cel Beneficjent otrzymał pomoc w wysokości 31 994 zł. Planowany termin organizacji imprezy to sierpień 2020 r. Wydarzenie będzie ogólnodostępne i nieodpłatne dla wszystkich chętnych mieszkańców z terenu LGD.
 

Kolejna Nowa Działalność

W dniu 10 lipca 2019 r. zawarto kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Turniej sołectw o puchar Wójta Gminy Kocierzew Południowy"

07 lipca mieliśmy okazję przyglądać się realizacji projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD. Projekt nosił nazwę "Turniej sołectw o puchar Wójta Gminy Kocierzew Południowy", Beneficjentem było OSP w Jeziorku, kwota dofinansowanie 57139,00 zł

Zabawa była świetna. Gratulujemy pomysłu.

Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych i Stołów Regionalnych w Wolborzu

W minioną sobotę 06 lipca LGD "Ziemia Łowicka" wraz z Paniami z KGW z Gminy Chąśno, Zespołem Kiernozianie oraz Twórczynią Ludową Agnieszką Zabost miało okazję promować region łowicki na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych i Stołów Regionalnych w Wolborzu. Organizatorem imprezy była Fundacja 150 lat KGW

Szczególne podziękowania dla GBP w Kocierzewie za użyczenie stroju.

"Produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności - praktyczne aspekty działalności"

W dniu 24 czerwca Prezes LGD Ziemia Łowicka Dariusz Reczulski wraz z Wiceprezesem Zbigniewem Bończak podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację projektu pod bazwą: "Produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności - praktyczne aspekty działalności". Niebawem więcej szczegółów.

 

Strony