www.polskiebazarek.pl

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Lista Produktów Tradycyjnych

Województwo Łódzkie może poszczycić się 150 produktami wysokiej jakości wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w takich kategoriach jak:

produkty mleczne, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, warzywa, owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody, gotowe dania i potrawy.

Charakteryzują się one nie tylko wysoką jakością, ale również tradycją wytwarzania związaną z kulturą i historią województwa łódzkiego.

Zachęcamy do dołączenia do grona produktów tradycyjnych promujących region łódzki.

Granty Ośrodka Działaj Lokalnie

W dniu 13 lipca br. w siedzibie LGD podpisano kolejne umowy na realizacje grantów. Tym razem w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie 8 Grantobiorców otrzymało dofinansowanie.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach - Nauka pieczenia chleba wraz z jego dystrybucją dla potrzebujących mieszkańców w dobie koronawirusa. 3 000,00 zł

2. Stowarzyszenie Sobota i Okolice - My pandemii się nie damy – bo aktywnie czas spędzamy! 3 000,00 zł

Umowy na Granty podpisane

W dniach 9 i 10 lipca w biurze LGD odbyło się podpisanie 14 umów z Grantobiorcami w ramach 3 grantów.

Gratulujemy i życzymy szybkiej i sprawnej realizacji projektów.

Grant infrastrukturalny:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie Kolonii, Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Kolonii. Kwota przyznanego grantu 22 430,00 zł

Strony