Lista Produktów Tradycyjnych

Województwo Łódzkie może poszczycić się 150 produktami wysokiej jakości wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w takich kategoriach jak:

produkty mleczne, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, warzywa, owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody, gotowe dania i potrawy.

Charakteryzują się one nie tylko wysoką jakością, ale również tradycją wytwarzania związaną z kulturą i historią województwa łódzkiego.

Zachęcamy do dołączenia do grona produktów tradycyjnych promujących region łódzki.

Granty Ośrodka Działaj Lokalnie

W dniu 13 lipca br. w siedzibie LGD podpisano kolejne umowy na realizacje grantów. Tym razem w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie 8 Grantobiorców otrzymało dofinansowanie.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach - Nauka pieczenia chleba wraz z jego dystrybucją dla potrzebujących mieszkańców w dobie koronawirusa. 3 000,00 zł

2. Stowarzyszenie Sobota i Okolice - My pandemii się nie damy – bo aktywnie czas spędzamy! 3 000,00 zł

Umowy na Granty podpisane

W dniach 9 i 10 lipca w biurze LGD odbyło się podpisanie 14 umów z Grantobiorcami w ramach 3 grantów.

Gratulujemy i życzymy szybkiej i sprawnej realizacji projektów.

Grant infrastrukturalny:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie Kolonii, Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie Kolonii. Kwota przyznanego grantu 22 430,00 zł

UWAGA!!! UWAGA!!!

Przedsiębiorco!

 

Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na cykl spotkań w regionie
pt.: „Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem”.

Umowy podpisane!!!

W dniu 23 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, podpisał z Prezesem Dariuszem Reczulskim i Wiceprezesem Zbigniewem Bończakiem 3 umowy Grantowe. Przekazanie umów odbyło się w obecności Pani Małgorzaty Sibińskiej p.o Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niebawem 14 Grantobiorców podpisze z LGD umowy na realizacje swoich grantów.

Strony