Konsultacje LSR w obliczu COVID - 19

Szanowni Państwo, Drodzy Beneficjenci,

LGD "Ziemia Łowicka" zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z prośbą o aneks do umowy ramowej w związku z przyznaniem dodatkowych środków w kwocie 570.000,00 zł. za skuteczną realizację naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Uwzględniając Państwa liczne zapytania, konsultacje i konkretne wskazania, co do zakresu i form wsparcia Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na działania w zakresie inicjatyw gospodarczych oraz na rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Ważny Komunikat!!!

Poniżej zamieściliśmy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

UWAGA!!! UWAGA!!!

Informujemy, żę w dniach 09 i 10 kwietnia 2020 

(Wielki Czwartek i Wielki Piątek) 

Biuro LGD "Ziemia Łowicka" będzie NIE CZYNNE.

Kontakt w tych dniach jedynie droga mailową:

UWAGA!!! UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się kornowirusa w Polsce, mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo pracowników oraz beneficjentów, LGD „Ziemia Łowicka” zaleca, aby jak najwięcej spraw, nie wymagających osobistego stawienia się w siedzibie biura LGD, załatwiano drogą telefoniczną lub e-mailową.

Stacja Kobiet 2020

LGD "Ziemia Łowicka" na Stacji Kobiet. W tym roku będzie można spróbować pyszności przygotowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Bednar i Okolic oraz serów Pana Żmudzińskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Strony