Festiwal Regionalnych Atrakcji Kulturowych FRAK

W minioną sobotę 13 lipca w Kiernozi odbyła się impreza Festiwal Regionalnych Atrakcji Kulturowych FRAK. Impreza była częścią projektu współpracy pomiędzy LGD Ziemia Łowicka i LGD Gniazdo w ramach PROW 2014-2020. Podczas wydarzenia można było uczestniczyć w warsztatach rękodzieła ludowego, zobaczyć występ Zespołu Boczki Chełmońskie, spróbować potraw regionalnych.
Serdecznie dziękujemy Pani Wójt Beacie Miazek za udostępnienie terenu, niezawodnym strażakom z OSP Karsznice Duże oraz innym zaangażowanym w pomoc techniczną (znajomym i nieznajomym ), wszystkim prowadzącym warsztaty i przybyłym gościom.