Dokumenty do pobrania

 
 
2. Procedury Grantowe z załącznikami zatwierdzone 06.07.2018r.:
 
3. Procedury Standardowe wraz z załącznikami z dnia 15.12.2017r. (zatwierdzone 15.01.2018 r.) :
 

4. Umowa ramowa 

Aneks Nr 1 do Umowy Ramowej 

Aneks Nr 2 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 3 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 4 do Umowy Ramowej

Aneks Nr 5 do Umowy Ramowej

 

5. Monitoring i Ewaluacja - Ankieta monitorująca

    Monitoring i Ewaluacja - Ankieta monitorująca z RODO

Ankieta skierowana do mieszkańców w ramach ewaluacji ON-GOING

3. Harmonogram Naborów
 
 
 
4. Plan Działania
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Deklaracje członkowskie
 
 
Regulaminy
 
 
DO POBRANIA - LOGOTYP LGD. JPG
 
Archiwum