Kolejna Nowa Działalność

W dniu 10 lipca 2019 r. zawarto kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc w wysokości 50 000,00 zł otrzymała Pani Małgorzata Wojciechowska na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych. Powyższy projekt został wybrany do realizacji strategii prowadzonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA ŁOWICKA”.